2016 - nu Het huwelijk der dingen (klik op de afbeelding voor meer)

Something old, something new, something borrowed, something blue. Kunst, design, curiosa en vintage. Al sinds het begin van zijn kunstenaarschap vindt Rogier Walrecht inspiratie op rommelmarkten en in kringloopwinkels. In veel van zijn tekeningen, komen voorwerpen voor die hij daar vond. Ook de geïnstalleerde ruimtes waarin zijn getekende personen figureren, ontstonden vanuit zijn liefde voor de readymade. In zijn beeldend werk komen zijn vondsten, tekeningen, sculpturen en installaties samen in eén gesammtkunstwerk.
2014 - 2015 Expressionisme (klik op de afbeelding voor meer)

Het schilderen en beeldhouwen vanuit de individuele ervaring en emotie dat zijn volle weerklank vind in het expressionisme uit Europa van het begin van de 20e eeuw. De gedetailleerde en mystieke kunst uit de donkere middeleeuwen. De Europese en Amerikaanse Pop-art uit de 2e helft van de vorige eeuw. Deze kunststromingen gemengd in de 21e eeuw. Het zijn inspiratiebronnen voor Rogier Walrecht. Kunst is voor Rogier Walrecht een zoektocht om met verschillende technieken en media een gevoel over te brengen op zijn beschouwers, zodat de toeschouwer ook geïnspireerd raakt!
2010 - 2013 Kleuren in het water (klik op de afbeelding voor meer)

Water het symbool van de chaos of het onbewuste, de duistere, onbekende dimensie van de geest. Het ik komt voort uit het onbewuste, zoals het leven voortkomt uit water. Contact met water (het onbewuste) kan een vernieuwing van het ik-bewustzijn tot stand brengen door het in aanraking te brengen met aspecten van het zelf die verdrongen of gedissocieerd zijn. Het gevoel van frisheid dat een onderdompeling in water geeft is de sleutel tot deze symboliek. De mens die oprijst uit de wateren vertegenwoordigt, een vorm van bewustzijn die tot verbondenheid leidt, inplaats van tot scheiding.
2007 - 2009 De reis (klik op de afbeelding voor meer)

Geinspireerd door een fietsreis met Joost Conijn en John Treffer door het Rif gebergte in Marokko maakt hij verschillende werken. Met zijn beeldende werk en zijn performances in video denkt hij de bestanddelen te hebben om te kunnen werken naar een verscherping van ideen en beelden. Hij verwacht dat hij de verschillende terreinen van de beeldende kunst verder zal ontwikkelen tot een evident verhaal met een eigen beeldtaal. Hij gaat in op de mogelijkheden die zich nu al voordoen, wetend dat het terrein minder een optelsom van producties maar meer van experimenten is.
2004 - 2006 De hond (klik op de afbeelding voor meer)

De grens waarop de hond zich bevindt, is die tussen leven en dood, buiten en binnen, dag en nacht, het bewustzijn en onderbewuste. Van wild roofdier tot een waakzaam huisdier, of op innerlijk niveau, het menselijk instinct op de grens tussen wild en tam, of het onbewuste en het bewustzijn. Hij verschijnt op overgangsstadia en keerpunten in het leven- de punten waarop pijlen van richting veranderen, wanhoop overgaat in hoop, vergiftiging in genezing, en dood in nieuw leven. De hond staat in het centrum en weegt de zonde tegen de waarheid, totdat er evenwicht ontstaat.
2000 - 2003 Man Vrouw (klik op de afbeelding voor meer)

Rogier werkt rondom het thema man/vrouw. Hij maakt tekeningen van mannen en vrouwen, naakt en gekleed. Soms zijn ze levensgroot, soms hebben ze slechts de grootte van een hand. Hij is gefascineerd door zowel de fysiek als de psyche van mensen. Hij uit dit door mensfiguren letterlijk, maar ook figuurlijk tegenover elkaar te zetten. Hij plaatst ze in een eigen wereld, een zelf bedachte context. Dit 'verhaal', dat met tekenen naar de werkelijkheid begint, breidt hij uit tot fantasierijke taferelen.
1995 - 1999 Archetypen (klik op de afbeelding voor meer)

Rogier Walrecht werkt in zijn beeldende werk vanuit een pseudo-religieus thema waarin een archetypische familie van vier bijbelse gezinsleden werd opgevoerd (Vader/God, Moeder/Maria, 2 Tweelingbroers/Jezus en de Duivel). Door de mensfiguren/goden tegenover elkaar te zetten, in een omgeving van gebruiksvoorwerpen, in een lege ruimte of de natuur, ontstaat er een spanning tussen de verschillende karakters. De tekeningen zijn eigenlijk verhalen op mystieke grondslag waarin de personages zijn onderworpen aan zijn regie.