100 jaar Philips uitvindingen in Metaforum

februari 2015, aquarelpotlood op papier, 29 cm x 12 cm,